top of page

Kontakt

Divadelná 7
036 01 Martin
Slovensko
Mobil: 0903 511 849
            0903 511 859
E-mail: lubomir.hudec112@gmail.com
IČO: 14185971
DIČ: 1020489305
IČ DPH: SK1020489305
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 
IBAN: SK52 0900 0000 0000 6134 7008
BIC/SWIFT:
bottom of page